Profil služieb

Naša firma vykonáva:

V rámci elektromontáže

 • oprava, údržba, montáž vyhradených technických zariadení elektrických do 22 kV
 • prevádzkový rozvod silnoprúdu a osvetlenia
 • dodávka, montáž meracej a regulačnej techniky
 • výroba rozvodných skríň pre NN, MaR

   
V rámci kontrolných činností / v subdodávke /

 • odborné prehliadky elektrických zariadení a bleskozvodov
 • odborné prehliadky vyhradených tlakových nádob stabilných
 • odborné prehliadky vyhradených plynových zariadení a RSP
 • odborné prehliadky nízkotlakových kotolní
 • odborné prehliadky komínov
 • odborné prehliadky hasiacích prístrojov
 • odborné prehliadky detektorov úniku plynu a CO


V rámci projekčnej činnosti / v subdodávke /

 • návrh a vypracovanie PD pre elektrické zariadenia do 22 kV
 • návrh a vypracovanie PD pre nízkotlakovú kotolňu na pevné a plynné palivo
 • návrh a vypracovanie PD pre ústredné vykurovanie

 

V rámci energetického hospodárstva

 • monitorovanie priebehov energetických spotrieb
 • energetické analýzy odberov elektrickej energie
 • stráženie a optimalizácia ¼ hodinového elektického maxima
 • prenosy regulačných povelov bezdrôtovým prenosom
 • kompenzovanie jalovej energie – výroba, montáž a rekonštrukcia rozvádzačov
 • poradenská a konzultačná činnosť – na základe bezplatnej obhliadky daného odberného miesta, navrhneme najvhodnejsí regulačný systém pre činný alebo jalový výkon.
 • energetický servis – zastupovanie veľkoodberateľov pri jednaní s dodávateľom elektriny.

 

V rámci vypracovania energetického štúdia

Ciele štúdia:

 • poskytnúť zákazníkovi súhrnné údaje o súčasnom stave energetického hospodárstva
 • stanoviť dosiahnuteľný potencionál úspor
 • navrhnúť časovú a vecnú postupnosť realizácie optimalizačných opatrení z ekonomicky a energeticky najefektívnejšieho hľadiska
 • vyhodnotiť merania spotreby energetických médií
 • stanoviť reálnu účinnosť vlastného zdroja
 • spracovať systém stratégie do budúcnosti


Marketing

  Napriek tomu, že firma existuje len od roku 2007 – majiteľ firmy, ako aj jeho spolupracovníci majú dostatočné skúsenosti a viacročnú prax v danom odbore aj v oblasti organizácie firmy a v zabezpečovaní kvalitného marketingu.
  Majiteľ firmy kladie veľký dôraz pri výbere nových pracovníkov na ich odbornú pripravenosť a samotnú ochotu prispievať k rozvoju firmy. Pri väčších objednávkach firma zabezpečuje prácu formou subdodávky.
  V pracovnej činnosti firmy je plne využitá výpočtová technika, pomocou ktorej sú vypracované cenové kalkulácie, rozpočty, skladová evidencia.