Referencie spoločnosti

 

Rok

2007
IKOA Technology - TS,VN,NN
firma IKOA Šahy

2007
Prístavba lisovne a skladu zlievarne
B.C.B.  Galanta

2007
Elektromontážne práce
Plakor Ostrava

2007
Elektromontážne práce-výrobný areál
SEWON ECS Slovakia Rim.Sobota

2008
Prestavba ubytovne, vnútorná elektroinštalácia
YURA ELTEC Corp. Rim. Sobota

2008
Rekonštrukcia  elektroinštalácie + MaR
Obch. centrum JASPARK , Galanta

2009
Elektromontážne práce + MaR
EUROVEA, Bratislava

2009
Rekonštrukcia silnoprúdu a MaR pre úprav. vody
OSIVO a.s., Zvolen - Levice

2009
Elektromontážne práce
YURA ELTEC Corp., Led. Rovné

2009
Napojenie pracovných pásov
YURA ELTEC Corp., Hnúšťa

2009
Elektroinštalačné práce
Elithaus s.r.o., Šahy- bytový dom

2009
Rekonštrukcia veľvyslanectva v Sófií - Bulharsko
S.O.F.I.  spol. s r.o  Bratislava

2009
Montáž rozvodov pre DA  - nemocnica
Forlife n.o. Komárno

2010
Elektroinštalačné práce + MaR
Meštiansky dom, Banská Štiavnica

2010
Demontáž elektrických zariadení a rozvodov
AKUMA a.s., Ml. Boleslav

2010
Presťahovanie firmy (kompl. technológia + rozvody)
SYMEC a.s., Avezzano

2010
Montáž fotovoltarickej elektrárne Vickovice (ČR)
Luxel mont. s.r.o.

2010
Montáž výrobných liniek v Mníchove
OLBRICH – CZ spol. s r.o.

2010
Montáž výrobných liniek v Bocholte (Nemecko)
OLBRICH – CZ spol. s r.o.

2010
Montáž VN rozvodov  elektroinštalácie
Volkswagen Slovensko

2010
Montáž automatických robotov – Malacky
firma Benteler

2010
Fotovoltarická elektráreň - Babiná, Hrušov, Prša (SR)
Hi-tech elektro s.r.o.

2010
Fotovoltarická elektráreň – Kutná Hora
Luxel mont s.r.o.

2011
Fotovoltarická elektráreň  -Modena, Taliansko
COMER s.r.o.

2011
Fotovoltarická elektráreň – Bologna Taliansko
COMER s.r.o.

2011
Fotovoltarická elektráreň
Kalinovo

2011
Fotovoltarická elektráreň
Zemplínsky Branč

2011
Fotovoltarická elektráreň
Želiezovce

2011
Fotovoltarická elektráreň
Hrkovce

2011
Montáž rozvádzačov pre atómové elektrárne
Nürnberg, Nemecko

2011
Výmena riadiaceho systému
Alcan, Děčín, ČR

2011
Zapájanie rozvádzačov + MaR
Olen, Belgicko

2011
Montáž nástrojovej linky  + MaR
Škoda Auto a.s. ČR

2011
Montáž rozvodov – elektroinštalácia sušičky
Pernhoffen, Rakúsko

2011
Montáž rafinérie v Siemens, TAKO
Linz, Rakúsko

2011
Montáž kábelov
AUDI AG, Beerwalde

2011
Montáž MaR na pece
Arcelor Mittal, Ostrava

2011
Výroba rozvádzačov pre automobilovú priemysel
DEL a.s. , Žďár /Sázavou

2011
Montáž linky na nanášanie práškových farieb
Weiden , Nemecko

2011
Montáž automatickej linky – robotov
Benteler, Malacky

2011
Montáž MaR prevodovej linky
WV Bratislava

2012
Montáž linky ŠKODA Auto a.s.
Blumenbecker Prag s.r.o.

2012
Montáž automatickej linky lisu + MaR
Benteler, Rumburk ČR

2012
Montáž automatickej linky + MaR
Dobrovice, DEL a.s. ČR

2012
Montáž rafinérie v Siemens, TAKO
Linz, Rakúsko

2012
Montáž rozvodov NN + MaR pre pracovné stroje
Linz, Rakúsko

2012
Montáž automatizačnej linky na výrobu karosérií
TOWER Automotive a.s., Malacky

2012
Údržba elektrických zariadení v rámci odstávky
NLMK Clabecq, ITTRE, Belgicko

2012
Demontáž lisov a robotov
Ford, Genk, Belgicko

2012
Montáž EPS a osvetlenia IKEA Bratislava
PLCom, s.r.o., Frýdek-Místek, ČR

2012
Kompletizácia bytových jednotiek
Elmopko

2012
Montáž technologických zariadení v hale
Microcomp, Pacov

2012
Montáž vnútornej inštalácií haly
Agrislov, Zalaba

2012
Montáž robotov v Suzuki Ostrihom
DEL a.s., Žďár nad Sázavou

2012
Montáž lisov v Mercedes Stuttgart
Radamotage

2012
Rekonštrukcia rozvodov NN a MaR v osivách Hodonice
Proteco, Pardubice

2012
Montáž MaR kúrenia, administratívna budova Praha
Technomart

2012
Montáž výrobnej linky Leaf Levice
Ffesto

2012
Montáž technologických rozvodov v Ingelstadt Nemecko
Comer

2013
Rekonštrukcia rozvodov - ukladanie do síl a prevzdušňovanie
Sladovňa Hodonice


2013
Napájanie technológie- sklad ovocia Zalaba
Agrislov Svrčinovec

2013
Odstránenie revíznych závad ÚPSVaR Levice, Želiezovce, Šahy
ÚPSVaR Levice


2013
Montáž rozvodov MaR RIVER GARDENS Praha
TECHNOMART, Ímeľ

2013
Montáž linky na spracovanie biomasy - STU Bratislava
PROTECO s.r.o. Pardubice

2013
Rekonštrukcia kamerového systému – Viedeň
COMER s.r.o. Želiezovce

2013
Montáž rafinérie v Siemens
Siemens Linz

2013
Montáž strojných zariadení Mercedes Benz Werk Bremen
RADA Montage, s.r.o.


2013
Montáž strojných zariadení ADAM OPEL AG, Kaiserlautern
RADA Montage, s.r.o.


2013
Montáž fotovoltarickej elektrárne Alexandria, Rumunsko
MONTU, s.r.o.

2013
Montáž elektrických zariadení AQUAPARK-Mikulov
MONTU, s.r.o.

2013
Demontáž tlačiarenského stroja Budapešť
RADA Montage, s.r.o.

2013
Montáž technologickej linky LEAF Slovakia, s.r.o.
FFesto-Ján Fazekaš

2013
Montáž zváracej linky v KARSIT - Jaroměř
DEL, a.s. Žďár nad Sázavou

2013
Montáž ohýbačky v Chrastavě
DEL, a.s. Žďár nad Sázavou

2013
Demontáž technologického lisu SALAMANKA /Španielsko/
RADA Montage, s.r.o.


2013
Montáž elektroinštalácie - bytovky Praha
Microcomp Pacov

2013
Montáž technologických prvkov Volkswagen Bratislava
Maxtra Control, s.r.o.

2013
Elektroinštalácie – prístavba Pneuservisu v Komárne
Méhes s.r.o.

2013
Demontáž a montáž zváracieho pracoviska Žďár nad Sázovou-Pardubice
DEL a.s.


2013
Skladanie NN rozvádzačov v Gleisdorf-e
MODUTEC

2013
Montáž separačnej linky odpadov – Frankfurt
Daisy ELEKTRO s.r.o.

2013
Rekonštrukcia cukrovaru - Vrbátky
Proteco, s.r.o., Pardubice

2013
Rekonštrukcia máčiarne – Nymburk
Proteco, s.r.o., Pardubice

2013
Demontáž lisovacieho zariadenia – Volkswagen Hannover
RADA Montage, s.r.o., Tlmače


2013
Demontáž lisovacieho zariadenia –OPEL, Kaiserslautern
RADA Montage, s.r.o., Tlmače


2013
Montáž technologických zariadení –CIMC Silver Green GmbH, Holandsko
RADA Montage, s.r.o., Tlmače


2013
Výroba rozvádzačov – Gleisdorf, Rakúsko
COMER, s.r.o. Želiezovce

2013
Montáž triedičky odpadov - Frankfurt, Nemecko
Daisy ELEKTRO s.r.o., Galanta

2013
Demontáž a montáž zváracieho zariadenia -Pardubice
DEL, a.s. Žďár nad Sázavou

2013
Montáž technologických zariadení -fi TANEX, Jaroměř
DEL, a.s. Žďár nad Sázavou

2013
Rekonštrukcia sídla kongregácie – Bratislava
OPLAN, s.r.o., Bratislava

2013
Rekonštrukcia technologických zariadení – Volkswagen Bratislava
DEL, a.s. Žďár nad Sázavou


2013
Montáž technologických zariadení – Fundermax GmbH, Wiener Neudorf
JUS Levice s.r.o.


2014
Rekonštrukcia rozvádzača NN, ÚVTOS Želiezovce
MONTU, s.r.o.

2014
Montáž strojov a zariadení, Creuzburg Nemecko
JUS Levice , s.r.o.

2014
Montáž a demontáž eskalátorov Dortmund Nemecko
GENAU Sk, s.r.o, Jakubovany

2014
Rekonštrukcia strojných zariadení, Neu-Ulm Nemecko
RADA Montage, s.r.o., Tlmače

2014
Rekonštukcia budov na Jakubovom námestí Bratislava
OPLAN spol. s.r.o., Bratislava

2014
Rekonštrukcia obchodných priestorov, TESCO Pezinok
OPLAN spol. s.r.o. Bratislava

2014
Montáž strojných zariadení , Kirchhoff Hungária kft. Eszergom
DEL, a.s. Žďár nad Sázavou


2014
Montáž silniprúdových rozvodov, BORY MALL Bratislava
OPLAN spol. s.r.o., Bratislava


2014
Stlpový tank v liehovaru –montáž ,Ethanol Energy Bučice
Proteco , s.r.o. Pardubice


2014
Rozšírenie slab. rozvodov Sladovňa Hodonice
Proteco s.r.o. Pardubice

2014
Montáž rozvodov technológie, Schorndorf-Weiler Nemecko
STAMOL s.r.o. , Levice


2014
Montáž MAR, Paramo Pardubice
Proteco, s.r.o. Pardubice

2014
Montáž výrobných liniek, ZWICKAU Nemecko
ČIDEX s.r.o., Šarišské Jastrabie

2014
Skladanie rozvádzačov, dielňa DEL
DEL, a.s., Žďár nad Sázavou

2014
Rekonštrukcia rozvodní DUSLO Šaľa
ProCS s.r.o. Šaľa

2014
Prístavba Hotela Hviezda Dudince
Daisy Elektro spol.s r.o. Galanta

2014
Demontážne práce - Dresda
Rada Montage, s.r.o. Tlmače

2014
Montážne práce – Škoda- Mladá Boleslav
DEL a.s., Žďár nad Sázavou

2014
Montáž MaR Sladovňa Hodonice
Proteco, s.r.o., Pardubice

2014
Rekonštrukcia káblových rozvodov Slovnaft Bratislava
Alter Energo a.s., Kolíňany

2014
Montáž pásových dopravníkov
Maxtra Control, s.r.o. Šoporňa

2014
Montáž automatického kŕmenia
PD Pokrok, Tekovské Lužany

2014
Montáž svetelných a zásuvkových rozvodov
ELCOMP s.r.o., Nitra

2015
Montáž a zapájanie technológie galvanickej linky , Rožnov pod Radhoštěm
Proteco , s.r.o. Padubice


2015
Montáž káblových rozvodov Peikko Slovakia
MK-Servis, s.r.o. Šaľa

2015
Montáž technologických liniek Samsung Galanta
Daisy-Elektro, spol. s r.o., Galanta

2015
Montáž 3. bloku EMO Mochovce
Stamol s.r.o. Levice

2015
Montáž 3. bloku EMO Mochovce
Pavel Vavro-Elipos, Bečov

2015
Montáž rozvádzačov Žďár nad Sázavou
DEL .a.s. Žďár nad Sázavou

2015
Montáž lisu Škoda, Mladá Boleslav
DEL .a.s. Žďár nad Sázavou

2015
Montáž rozvodov -DELUX LOGISTIC CENTER Vráble
Rastislav Straňák -ELSTRA, Močenok


2015
Montáž technologickej linky na spracovanie vedľajších produktov z hydiny, SZATEV Zrt., Zagyvarékas, Maďarsko
EDPlus, s.r.o., Štúrovo2015
Montáž linky vo firme Ecotexitil, s.r.o., Horňátky, ČR
Del, a.s. Žďár nad Sázavou

2015
Rozvody pre máčiareň Sladovňa Hodonice, ČR
Proteco s.r.o., Pardubice

2015
Údržbárske práce strojných zariadení MONDI SCP Ružomberok
RADA Montage, s.r.o., Žiar nad Hronom


2015
Montáž technologickej linky vo firme Gumotex, a.s., Břeclav
Del, a.s., Žďár nad Sázavou


2015
Rekonštrukcia rozvodov Poliklinika Štúrovo
EDPlus, s.r.o., Štúrovo

2015
Rekonštrukcia rozvodov Príjem I. etapa, Sladoňa, Nymburk
Proteco, s.r.o., Pardubice


2015
Montáž technológie pražiča , Sladovňa Malteries Franco Belges, Pithiviers,Francúzsko
Proteco, s.r.o., Pardubice


2015
Montáž vnútorných techn. rozvodov - Peikko Slovakia, s.r.o., Králová nad Váhom
MK Servis, s.r.o., Šaľa


2015
Montáž vonkajšieho osvetlenia Duslo, a.s., Šaľa
Buildec s.r.o., Komjatice

2015
Rekonštrukcia vnútorných rozvodov Bálna üzletközpont, Budapest
OWOX Kft, Koroncó, Maďarsko


2015
Montáž Bleskozvodu bytovky v Želiezovciach
EDPlus, s.r.o. Štúrovo

2015
Rekonštrukcia v Kafilérii ASAP Věž s.r.o.
Proteco s.r.o., Pardubice

2015
Montáž dopravných pásov Volkswagen Wrzesnia, Poľsko
Maxtra Control, s.r.o., Šaľa


2015
Montáž technológie ČOV Zlaté Moravce
EDPLus s.r.o., Štúrovo

2015
Rekonštruckia a montáž nových rozvodov Samsung Electronics Slovakia s.r.o. Galanta
Daisy-Elektro s.r.o., Galanta


2016
Výroba rozvádzačov - Žďár nad Sázavou
DEL a.s. Žďár nad Sázavou

2016
Výroba mont. linky robotov - Škoda Mladá Boleslav
DEL a.s. Žďár nad Sázavou

2016
Montáž dopravníkových pásov -Sladovňa Nymburk
Proteco s.r.o. Pardubice

2016
Rekonštrukcia slaboprúdových rozvodov -Sladovňa Hodonice
Proteco s.r.o. Pardubice


2016
Montáž ČOV - Zlaté Moravce
EDPlus s.r.o. Štúrovo

2016
Montáž 3. bloku- EMO Mochovce
Stamol s.r.o. Levice

2016
Montáž rozvodov MaR - Zuckermadel Bratislava
Michal Bacigál Technomart, Ímeľ

2016
Montáž technológie kogenerácie - Sladovňa Hodonice
Elektroservis Hodonín s.r.o. Hodonín


2016
Montáž technologickej linky - Samsung Galanta
Daisy s.r.o. Galanta

2016
Montáž tech. rozvodov - Peikko Slovakia s.r.o. Kráľová nad Váhom
MK Servis s.r.o. Šaľa


2016
Montáž výrobnej linky - SKC Foundry s.r.o. Štúrovo
EDPlus s.r.o. Štúrovo

2016
Montáž ČOV - Bánovce nad Bebravou
EDPlus s.r.o. Štúrovo

2017
Čiastočná rekonštrukcia technologických zariadení merania a regulácie Sladovňa Hodonice
Proteco s.r.o. Pardubice


2017
Montážne práce technológie náhradného zdroja EMO Mochovce
ROEZ s.r.o., Levice


2017
Výroba rozvádzačov
DEL a.s., Žďár nad Sázavou

2017
Údržba technologických zariadení CRH a.s., Rohožník
BIS Slovensko s.r.o., Rovinka

2017
Údržba technologických zariadení papierenského závodu MONDI SCP a.s. Ružomberok
BIS Slovensko s.r.o., Rovinka


2017
Rekonštrukcia elektrických rozvodov čističky odpadových vôd Topoľčany
EDPlus s.r.o., Štúrovo


2017
Údržba strojárenskej časti technológie rafinérie Borealis Polyolefine GmbH, Schwechat
BIS Slovensko s.r.o., Rovinka


2017
Údržba zariadení papierenského závodu OP papírna s.r.o. Olšany
BIS Slovensko s.r.o., Rovinka


2017
Údržba zariadení MONDI a.s. Štětí
BIS Slovensko s.r.o., Rovinka

2017
Rekonštrkcia dopravných ciest technológie Sladovňa Litovel
Proteco s.r.o., Pardubice


2017
Montáž rozvodov technológie skleník Levice , Bruty, Tvrdonice ČR
Ábel s.r.o., Vlčany


2017
Montáž rozvodov elektroinštalácie Jaguár Nitra
Čidex s.r.o., Šarišské Jastrabie

2017
Montáž robotov pre výrobu automobilov Nižný Novgorod, Ruská federácia
DEL a.s., Žďár nad Sázavou